Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Kryptológia - skúmanie šifier

Kryptológia - skúmanie šifier

Hackeri  a obrana pred nimi sa dostávajú do centra národných politík. Preto vývoj systémov slúžiacich na ochranu citlivých dát je kľúčovou oblasťou záujmu vedcov i komerčných firiem. A práve na to slúži špeciálna veda - vznikla z dvoch gréckych slov...kryptos a logos, kryptos znamená skryť a logos je veda. Zaoberá sa prenosom, šifrovaním a lámaním šifier. Jej dve hlavné súčasti sú kryptografia a kryptoanalýza. Kryptológia má asi 4000 rokov. Prvé písomné pamiatky pochádzajú z Mezopotámie. Na hlinených tabuľkách sa našli zašifrované postupy ako glazúrovať keramiku. Pokračuje Mária Babinská.  

1. časť

Svet počítačov sa mení, podľa odhadov by vlády či veľké agentúry, mohli v priebehu 20 rokov mať k dispozícií kvantové počítače. Tie dokážu prelomiť šifry, ktoré dnes bežne používame na ochranu citlivých dát. Ak chceme aj v budúcnosti bezpečne komunikovať prostredníctvom počítačov a internetu, treba sa na túto situáciu pripraviť a vytvoriť  úplne nové šifry. Intenzívne sa téme venujú vedci na celom svete, vrátane našich odborníkov. Opäť sa na tému pozrela Mária Babinská. 

2. časť

Ešte doplníme, že NATO vypisuje každý rok výzvy na granty. Ročne sa asi 300 projektov prihlási a len 20 až 30 projektov sa schváli a tie dostanú finančnú dotáciu. Aj odborníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU  získali grant. Teraz práve v týchto dňoch začínajú pracovať na projekte „Bezpečná skupinová komunikácia v ére kvantových počítačov.“ Ide o medzinárodný tím, ktorý vedie profesor Otokar Grošek. Okrem Slovenska sú tam aj vedci zo Španielska, Malty a USA. 


Autorka Mária Babinská; Ilustr. foto: Pixabay