Vodohospodári a ich štúdium

Vodohospodári a ich štúdium

V tomto období sa mnohí študenti stredných škôl rozhodujú, akú vysokú školu si vyberú. Podávajú sa prihlášky. Samozrejme, výber je ťažký. Už len samotná Slovenská technická univerzita má veľa fakúlt. My sme boli zvedaví, že kde študujú vodohospodári. Ide o Stavebnú fakultu -  Katedru vodného hospodárstva krajiny. Študenti sa tam učia o závlahách a odvodnení, o úprave a revitalizácii tokov, dozvedia sa o  ochrane krajiny  a spoznajú aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve atď. Mária Babinská najskôr oslovila vedúceho katedry profesora Jána Szolgaya.

Vodohospodári a ich štúdium Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Na bakalárske štúdium na Stavebnej fakulte si treba podať prihlášku do 30. apríla. Na inžinierske štúdium je termín podania do 31. mája. 

Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: Ľuboš Houška

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame