EURO 2020
EURO 2020

Urýchlovač v laboratóriu Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch

Urýchlovač v laboratóriu Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch

Dnes sa pozrieme na výskum fyzikov. Navštívili sme Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jeho vedci sa snažia pochopiť fyzikálne javy v makro a mikrosvete pomocou experimentálneho a teoretického výskumu. Spolupracujú aj s poprednými európskymi a svetovými laboratóriami, napríklad s CERNom. Spolu s vedúcim oddelenia jadrovej fyziky Martinom Venhartom cestovala do Piešťan Mária Babinská, je tam totiž detašované pracovisko, kde majú urýchľovačové laboratórium, ktoré oficiálne spustili do prevádzky v máji v roku 2018.

Urýchlovač v laboratóriu Fyzikálneho ústavu SAV 1

Stále sme v Piešťanoch, v laboratóriu Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Teraz sa presunieme z priestoru, kde je urýchľovač do riadiacej miestnosti. Mária Babinská najskôr oslovila vedeckého pracovníka Pavla Konopku, ktorý je jediný stály zamestnanec v tomto laboratóriu. Má na starosti prevádzku a údržbu tohto vzácneho zariadenia. Ostatní kolegovia, fyzici tam však veľmi často chodia na výskum.

Urýchlovač v laboratóriu Fyzikálneho ústavu SAV 2

Toľko návšteva piešťanského laboratória, kde má Fyzikálny ústav SAV  urýchľovač častíc.

Autorka: Mária Babinská