Medzinárodný tím odborníkov zapojených do projektu PlasticFreeDanube mapoval stav znečistenia Dunaja

Medzinárodný tím odborníkov zapojených do projektu PlasticFreeDanube mapoval stav znečistenia Dunaja

Približne 80% plastového odpadu plávajúceho vo svetových oceánoch pochádza z riek. Boj proti tomuto globálnemu problému sa musí začať už pri zdroji a to získavaním informácií o odpadoch v riekach a v ich prítokoch. Odborníci z Rakúska a Slovenska sa preto spojili v projekte „Odpad z makroplastov v a pozdĺž Dunaja“ čiže PlasticFreeDanube. Monitorovali a analyzovali plastový odpad v Dunaji na úseku medzi Viedňou a Gabčíkovom.  Súčasťou medzinárodného tímu boli aj vedci z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Mária Babinská oslovila chemičku, doktorku Máriu Omastovú, Vedkyňu roka 2016.

PlasticFreeDanube 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Medzinárodný projekt PlasticFreeDanube trval 3 a pol roka, od októbra 2017 do marca 2021. Mapoval stav znečistenia Dunaja a jeho brehov plastovým odpadom. Zameral sa na úsek medzi Viedňou a vodnou elektrárňou v Gabčíkove. Bol financovaný Európskou úniou v rámci programu INTERREG. Na projekte spolupracovalo 5 inštitúcií, 3 z Rakúska a 2 zo Slovenska. Vedci z Ústavu polymérov SAV vzorky z vyzbieraného plastového odpadu podrobili viacerým experimentom. Mária Babinská sa zhovárala s Matejom Mičušíkom.

PlasticFreeDanube 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ešte doplním, že 23. februára bola záverečná online konferencia, zúčastnilo sa na nej viac ako 70 odborníkov z rôznych krajín, hovorili tam o výsledkoch a diskutovali o budúcich trendoch a cieľoch ako dosiahnuť, aby boli rieky bez plastového znečistenia.

Autorka: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame