Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Projekt Živé mestá, živé miesta v Zlatých Moravciach

Projekt Živé mestá, živé miesta v Zlatých Moravciach

V areáli Základnej školy na Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach pribudli rôzne prvky na pomoc vtákom žijúcim v mestách. Škola je jednou z 10 základných škôl na západnom Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu Živé mestá, živé miesta. Projekt zastrešuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku a prostredníctvom rôznych aktivít približuje žiakom i učiteľom tematiku života vtákov v mestách a potrebu ich ochrany. Areál základnej školy navštívila aj Táňa Záhoráková.

Projekt Živé mestá, živé miesta v Zlatých Moravciach

Projekt Živé mestá, živé miesta na škole nekončí. O vysadené dreviny sa treba starať a inštalované búdky a kŕmidlá tiež potrebujú pravidelnú  údržbu. Toto všetko a veľa ďalších užitočných informácií o živote vtákov v mestách sa deti od ochranárov naučia.
Autorka: Táňa Záhoráková