Dizajn v doprave

Dizajn v doprave

Martin Baláž pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Špecializuje sa na výskum a vývoj najmä v oblasti transport a produkt dizajnu a dlhodobo sa venuje téme automobilu a inkluzívneho dizajnu. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Karosérie. Mária Babinská sa ho najskôr spýtala na históriu dopravných prostriedkov.

Dizajn v doprave I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Martin Baláž na Fakulte architektúry a dizajnu vedie ateliér založený na nezávislom intelektuálnom vývoji dizajnu prostredníctvom Star Status filozofie. Vyučuje odborné predmety ako dizajnérska kresba a vizuálny jazyk, ktoré sú zamerané na predstavivosť a vyjadrovanie a prednáša aj na tému automobilový dizajn. Márii Babinskej povedal o výskumnom projekte.

Dizajn v doprave II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame