Dôležitosť vzťahu človeka a životného prostredia

Dôležitosť vzťahu človeka a životného prostredia

Počuli ste už o slove antropocén? Zrejme väčšina nie, je to pojem, ktorý zdomácnel v odborných kruhoch. Ale keďže poukazuje na intenzívnu ľudskú činnosť, je to pojem, ktorému by sme mali nielen rozumieť, ale aj venovať pozornosť my všetci. Pretože my sme tí, ktorí ovplyvňujeme vnímanie prírody a podieľame sa na klimatickej zmene. Ako teda správne pochopiť pojem antropocén? Hana Michalčíková odborníka, ktorý naň v posledných rokoch sústreďuje pozornosť a štúdium Doc. Dr. Richarda Sťahela, riaditeľa Filozofického ústavu SAV.

Dôležitosť vzťahu človeka a životného prostredia I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V dnešných minútach s vedou sa posúvame do budúcnosti, aj s tými poznatkami, ktoré máme už zo súčasnosti. V predchádzajúcej časti sme vás upozornili na obdobie, v ktorom ľudia začali ovplyvňovať prírodu a to poznačilo celú planétu. Toto obdobie sa nazýva antropocén. V tejto časti si povieme, že mnohé z predpokladov enviromentálnej filozofie, ktoré upozorňovali na reálnu hrozbu prežitia ľudstva na Zemi sa ukazujú ako správne a aj preto sa im bude Hana Michalčíková venovať aj v ďalšej časti rozhovoru s Doc. Dr. Richardom Sťahelom, riaditeľom Filozofického ústavu SAV.

Dôležitosť vzťahu človeka a životného prostredia II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

S filozofom, docentom, doktorom Richardom Sťahelom - riaditeľom Filozofického ústavu SAV, ktorý sa zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov sa rozprávala Hana Michalčíková.

Autor: Hana Michalčíková, Foto: myslovakia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame