Tour de France 2022
Tour de France 2022

Krimichémia - Ako zatraktívniť hodiny chémie?

Krimichémia - Ako zatraktívniť hodiny chémie?

Mnohí z nás si možno spomínajú na prácu v školských laboratóriach. Bola zábavná alebo ani nie? Aj v chemických nich sa snažia naši učitelia o zatraktívňovanie praktického vyučovania. Aktuálne sa školáci môžu preniesť – v rámci chémie na súdne pojednávanie a na exkurziu do spoločnosti Slovnaft, ktorá projekt Krimichémia finančne podporuje a tých najlepších žiakov aj odmeňuje. S autorom myšlienky Mikulášom Bartalom si povieme o kriminálnych zápletkach ktoré riešia žiaci ako chemické úlohy. Povedzme si najskôr ale o vzniku projektu - ako sa  z myšlienky stal projekt.

Krimichémia - Ako zatraktívniť hodiny chémie? I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes sa venujeme zatraktívňovaniu vzdelávania, sme na hodinách chémie s Mikulášom Bartalom, ktorý je autorom projektu Krimichémia. Hrou na kriminalistov sa žiaci učia nové informácie. V téme vzdelávanie hrou teda pokračujeme a pripomenieme si základný fakt - teda to čo sa ani rokmi v školách nezmení.  

Krimichémia - Ako zatraktívniť hodiny chémie? II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tak želáme žiakom nech sa vyvíja situácia v súvislosti so šírením koronavírusu tak aby  mohli absolvovať exkurziu a vidieť skutočné  veľké chemické laboratória.

Autor: Beáta Repíková, Foto: myslovakia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame