Hravé kartičky - Didaktická pomoc pre marginalizované komunity

Hravé kartičky - Didaktická pomoc pre marginalizované komunity

Povinné predprimárne vzdelávanie v tomto školskom roku prinieslo so sebou okrem iného aj otázniky, ktoré sa dotýkajú vzdelávania detí z marginalizovaných komunít. Hravé učenie - o ktorom dnes hovoríme - je teda dnes nanajvýš žiadané u deti, ktoré sa nestretli so slovenčinou, teda u detí s vyučovacím jazykom maďarským, alebo u detí z rómskeho prostredia. Doktorka Martina Totkovičová pomáha žiakom tak, že vytvára rôzne didaktické hry  pre žiakov v 4 jazykoch. V slovenčine, v maďarčine v angličtine a v rómštine. Pani Martinu som si pozvala k mikrofónu a prišla aj s riaditeľkou vydavateľstva s Máriou Okálovou.   

Hravé kartičky - Didaktická pomoc pre marginalizované komunity Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Hovoríme o didaktických hrách, o kartičkách, ktoré zaujímavým spôsobom rozvíjajú  rozumové schopnosti žiakov. Ide o projekt doktorky Martiny Totkovičovej, ktorý pozostáva z deviatich súborov kart. Pri ich výrobe pomáhali aj študentky.

Autor: Beáta Repíková, Foto: myslovakia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame