Veda: Vývoj káblov a izolantov

Veda: Vývoj káblov a izolantov

Keď na sklonku minulého roka pri udeľovaní cien za Vedu a techniku získal ocenenie aj kolektív pracovníkov VUKI- výrobno-obchodnej firmy, špecializujúcej sa na káble, laky, živice, jeho šéfka, výskumníčka Alena Kozáková povedala: „ Sme neštandardný vedecký tím, keďže z podstatnej časti sa zameriavame na aplikovaný výskum. „ Cenu získali za výskum a vývoj elektroizolačných živíc a polyuretánových zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel. Čo to však znamená? Hana Michalčíková sa stretla s trojicou výskumníkov-Miroslavom Ďuračkom, Michalom Šištíkom a Zuzanou Filovou  priamo na ich  pracovisku a takto sa rozhovorili o svojej práci.

Veda - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Bez ich výrobkov sa neobíde žiadna domácnosť, sú všade okolo nás, v spotrebičoch, bez ktorých si už chod domácnosti, ale ani pracoviská, nevieme predstaviť. Čo to môže byť? Obyčajný kábel! Káblom sa venujú aj výskumníci vo VUKI - výrobno-obchodnej firme v oblasti produkcie káblov, elektroizolačných lakov a  živíc, ktorí si na sklonku uplynulého roka prevzali za dosiahnuté výsledky ocenenie Vedecko - výskumný tím roka. Hana Michalčíková sa  s trojicou výskumníkov Miroslavom Ďuračkom, Zuzanou Filovou a Michalom Šištíkom rozprávala aj o tom, ako sa overuje kvalita?

Veda - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Hana Michalčíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame