Vzdelávanie o životnom prostredí

Vzdelávanie o životnom prostredí

Podľa výskumu Slovenská klíma 2022 sa viac ako tri štvrtiny ľudí zhodujú, že klimatická zmena už prebieha a dve tretiny respondentov pociťujú, že ovplyvňuje náš každodenný život. Až 71 % opýtaných si myslí, že výučba o ochrane životného prostredia na všetkých základných a stredných školách by bola vhodnou reakciou na túto situáciu. Environmentálna výchova dnes nie je na školách povinná, hoci vzdelávanie v tejto oblasti je súčasťou prierezových tém. Cirkevná základná škola Narnia v bratislavskej Petržalke má vypracovaný projekt biodiverzity, zachytáva dažďovú vodu, má triedený zber, hmyzí domček, učitelia sadia s deťmi hriadky a aktívne sa venujú aj iným ekologickým aktivitám. Mária Babinská oslovila koordinátorku environmentálnej výchovy Danielu Hrončovú.

Vzdelávanie o životnom prostredí Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Projekt Enviro, na ktorý získala škola dotáciu z Environmentálneho fondu je zameraný na prevenciu sucha a povodní v súvislosti so zmierňovaním klimatickej zmeny.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame