Nový spôsob testovania uchádzačov na univerzity

Nový spôsob testovania uchádzačov na univerzity

Poskytujú služby v oblasti vzdelávania. Organizujú Národné porovnávacie skúšky, ktoré dopĺňajú alebo nahrádzajú prijímacie skúšky na mnohé univerzity v Českej republike aj na Slovensku. Ide o nezávislú spoločnosť, ktorá v Česku pôsobí od roku 1995. Mária Babinská oslovila Evu Terazová zo spoločnosti SCIO, ktorá realizuje testovanie záujemcov o štúdium na vysokých školách.

SCIO testy - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

SCIO testovanie je už vo veľkej miere rozšírené aj na Slovensku. Mnohé univerzity ho využívajú. V minulom roku spoločnosť na prijímacom konaní spolupracovala s vyše 80 fakultami vysokých škôl. Pre prijímacie skúšky vyvinuli vyše 4 000 unikátnych úloh. Do akej miery sú spokojní s touto formou skúšania naši pedagógovia? Mária Babinská sa zhovárala s prodekankou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Marianou Szapuovou.

SCIO testy - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pre mnohé vysoké školy je SCIO testovanie výhodné, no nie všetkým úplne vyhovuje. Záujemcovia o tieto testy majú 6 termínov a posledný je v máji.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame