Česko-slovenské slovo týdne / týždňa

Česko-slovenské slovo týdne / týždňa

Slovenskí a českí jazykovedci vytvorili popularizačný projekt pri príležitosti 30 rokov od rozpadu ČSFR. Počas celého tohto roka publikujú týždenne jeden pár českého a slovenského slova, ktoré sú odlišné v oboch jazykoch. Spolu predstavia 52 párov slov. Každý pár bude sprevádzať krátky fejtón a údaje z jazykových korpusov a slovníkov. Túto spoločnú myšlienku predstavili už v roku 2019 na medzinárodnej lexikografickej konferencii v Portugalsku, no a teraz sa to zrealizovalo. Tento týždeň sú aktuálne slová droby a omrvinky. Mária Babinská oslovila Vladimíra Benka z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Česko-slovenské slovo týdne / týždňa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Zaujímavé páry českých a slovenských slovíčok rovnakého významu nájdete na stránke www. slovo.juls.savba.sk.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame