Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave patrí medzi najúspešnejšie školy v celom Trnavskom kraji. Je to dané viacerými faktormi. Úzko spolupracujú so zamestnávateľmi, a podľa toho kreujú študijné odbory. Kedysi výhradné železničiarska škola sa postupne zmenila aj na automobilovú. Keď pred dvadsiatimi rokmi prišla do Trnavy automobilka, školu si vybrala ako cvičnú pre budúcich zamestnancov. O bohatom živote školy sa mohli dozvedieť aj návštevníci na dni otvorených dverí. Martin Jurčo hneď pri vchode oslovil jedného zo študentov s vysielačkou – Mateja Varáčka. Najprv mu odpovedal na otázku, kde sa dajú využiť skúsenosti z jeho odboru elektrotechnika v doprave.

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Sme na návšteve na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave. Na nedávnych Dňoch otvorených dverí sa mohli pochváliť aj najnovším certifikátom – keď sa škola stala pridruženým členom Zväzu zasielateľstva a logistiky. Škola už pred rokmi transformovala odbory – a v súčasnosti časť absolventov odchádza na univerzity, a časť už v 4. ročníku dostáva štipendium od zamestnávateľov. V jednom z pavilónov pribudlo v presklenej učebni rozsiahle modelové koľajisko s počítačovým riadením dopravy. Martin Jurčo sa však prešiel aj ďalšími učebňami, ktoré mohli vidieť záujemcovia o štúdium. Hovorí Michal Stančík, študent 4. ročníka odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stredná priemyselná škola dopravná má síce len takmer 40 rokov. Študenti sú členmi aj ďalších záujmových združení – ako napríklad Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia.

Autor: Martin Jurčo

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame