Nový pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu

Nový pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu

Učitelia stredných škôl a gymnázií majú k dispozícii nový pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu. Vypracovali ho odborníci z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Vychádzali z poznatkov a výsledkov vlastného trojročného výskumu, ktorý bol zameraný na intímne vzťahy a kvalitu života adolescentov. Publikácia je voľne dostupná v elektronickej forme na stránke ústavu. Mária Babinská najskôr oslovila jednu z autoriek Nicolu Kallovú.

Nový pracovný zošit - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu, ktorý vytvorili odborníci z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV by mal slúžiť stredoškolským pedagógom. Ponúka šesť tematických celkov, ktoré zahŕňajú kľúčové oblasti ako súhlas a nesúhlas, odmietnutie či komunikácia, ale aj veľmi aktuálny problém sexuálnej orientácie či problematiku zdravého sexu. Mária Babinská oslovila Editu Popperovú z Centra poradenstva a prevencie, ktorá má na starosti školy v bratislavskom Starom Meste.

Nový pracovný zošit - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Odborníci zo Slovenskej akadémie vied tiež upozorňujú, že školskú výchovu k partnerstvu a sexualite mladých ľudí na Slovensku čaká množstvo zmien, aby nezaostávala za trendmi etickej výchovy vo vyspelejších krajín.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame