Dobrovoľníctvo na školách

Dobrovoľníctvo na školách

Bratislavské dobrovoľnícke centrum zareagovalo na zvýšený dopyt po dobrovoľníctve zo strany škôl a školských zariadení a zorganizovalo prvý Trh dobrovoľníctva pre mladých. Študenti si na Trhu priamo vo svojej škole môžu vybrať neziskovú organizáciu aj aktivitu, do ktorej by sa chceli pravidelne zapájať. Atmosféru prvého takéhoto podujatia na jednej z bratislavských škôl mapovala s reportážnym mikrofónom Tatiana Šušková. O myšlienke týchto podujatí jej povedala viac Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

Dobrovoľníctvo na školách - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ak vedieme deti odmalička k pomoci k druhým, vychovávame z nich empatické a pomáhajúce osobnosti. Z tejto myšlienky vychádza aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ktoré pridalo do portfólia podujatí výchovy detí k dobrovoľníctvu aj možnosť zorganizovať Trh dobrovoľníctva pre mladých priamo na školách, na ktorom sa stretnú študenti, dobrovoľníci a dobrovoľnícke organizácie. Atmosféru prvého Trhu dobrovoľníctva na školách mapovala na Súkromnej spojenej škole British International School Bratislava Tatiana Šušková.

Dobrovoľníctvo na školách - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Koncept Trhu dobrovoľníctva je podľa Bratislavského dobrovoľníckeho centra ideálny pre študentov nad 15 rokov, ktorých v zmysle zákona a so súhlasom rodičov aj reálne môžu zapájať do dobrovoľníckej pomoci. Ponuka zorganizovať Trh dobrovoľníctva aj na vašej škole platí teda najmä pre stredné školy.

Autor: Tatiana Šušková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame