Veda: Nanomateriály pre nové technológie

Veda: Nanomateriály pre nové technológie

Doktor Milan Sýkora pôsobil 26 rokov v USA, z toho 16 rokov pracoval v Národnom laboratóriu v Los Alamos v štáte Nové Mexiko. V roku 2019 prijal výzvu a vrátil sa späť na Slovensko. S tímom pracovníkov, ktorý vedie, vytvoril na Prírodovedeckej fakulte UK Laboratórium pokročilých materiálov. Ide o nové vedecké pracovisko na medzinárodnej úrovni, v ktorom študujú a využívajú závislosť vlastností nanomateriálov na ich veľkosti a tvare a hľadajú možnosti pre ich praktické využitie. Hana Michalčíková sa s vedcom Milanom Sýkorom najskôr rozprávala o tom, čo si máme predstaviť pod samotným pojmom -nano- a asi v akom veľkostnom rozpätí?

Veda - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vo vedeckých minútach sa dnes popoludní venujeme nanomateriálom, ktoré vedci často označujú za hudbu budúcnosti. Dnes sme sa už dozvedeli, čo samotný pojem nano znamená, aj v akom veľkostnom rozpätí si túto čiastočku máme predstaviť. Už vieme aj to, že nanotechnológie sú vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá časticami menšími ako 100 nanometrov. Teraz sa s doktorom Milanom Sýkorom z Laboratória pokročilých materiálov na Prírodovedeckej fakulte UK zastavíme pri ich využití. Aj vo vašom mene sa ho pýtala Hana Michalčíková.

Veda - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Z rozhovoru s doktorom Milanom Sýkorom vyplynulo, že nanočastice majú mnoho atraktívnych vlastností, ktoré možno využiť v praxi. A pre zaujímavosť: nielen v spomínanom farmaceutickom a elektrotechnickom priemysle, ale napr. aj v potravinárskom, kde je ich snahou zachovať alebo zlepšiť konzervačný proces a udržať kvalitu potravín, aj ich obalov.

Autor: Hana Michalčíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame