Kompas digitálných zručností

Kompas digitálných zručností

IT Fitness Test je jedna z možností ako overiť digitálne vedomosti študentov a ich digitálne kompetencie a zručnosti. Slúži ako kompas pre hľadanie slabých miest v školách. Pre učiteľov a žiakov - ôsmakov a deviatakov je dobrovoľný. Práve v týchto dňoch -  v máji a v júni sa môžu žiaci 8 meho a deviateho ročníka, ale aj stredoškoláci - opäť zúčastniť na testovaní. Beátu Repíkovú zaujímalo - či si spomínaný test už obľúbili žiaci so svojimi učiteľmi – keďže vstupujeme do 12 teho ročníka. Zuzana Molčanová, ktorá vzdeláva učiteľov.

Kompas digitálných zručností - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V týchto dňoch je na internete dostupný IT Fitness Test. Pripravila ho IT firma, ktorá je súčasťou digitálnej koalície, aby odhalila slabé miesta a zistila ako sú žiaci a učitelia dnes digitálne zruční. V týchto a nastávajúcich dňoch v mesiaci máj a jún a júl sa môžu žiaci a učitelia dobrovoľne otestovať. Urobili tak už aj v Základnej škole Milana Hodžu v Bratislave, ktorá získala tretie miesto minulý rok v kategórii Základné školy. O tom, ako sa na testovanie digitálnych zručností pripravili, sa porozprávala Beáta Repíková najskôr s Luciou Krištofičovou, ktorá vedie žiakov k digitálnym zručnostiam projektovým vyučovaním.

Kompas digitálných zručností - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Každý žiak učiteľ aj rodič má možnosť otestovať svoje digitálne zručností do konca júla. IT Fitness test, ktorý je určený pre deviatakov ZŠ a stredoškolákov - je k dispozícii na internete. IT firma ktorá ho vytvorila, zverejní výsledky koncom októbra a začiatkom novembra.

Autor: Beáta Repíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame