Interaktívna divadelná inscenácia pre študentov

Interaktívna divadelná inscenácia pre študentov

#zelenáisthenewblack je interaktívna divadelná inscenácia, ktorá sa venuje téme udržateľnosti vo svete mladých. Vznikla v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a Sokratovým inštitútom. Je určená mladým ľuďom vo veku 13-19 rokov. Ide o aktivitu občianskeho združenia Medzipriestor. Už 2 roky traja divadelníci Tereza Mitro, Jakub Matejčík  a Mojmír Procházka navštevujú základné a stredné školy na západnom Slovensku. Tentoraz boli v Spojenej škole svätej rodiny v bratislavskej  Petržalke. Bola pri tom aj Mária Babinská.

Envirodivadlo - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Interaktívne divadelné predstavenie, ktoré atraktívnou formou približuje mladým ľuďom, čo znamená byť eko. Čo môžu urobiť, aby znížili svoj dopad na planétu. Súčasťou divadla je následná diskusia a edukačný kvíz, ktorých cieľom je predstaviť študentom možnosti sebarealizácie a enviro-vzdelávania. Táto divadelná hra sa snaží podnietiť mladých ku kritickému mysleniu a prehĺbiť ich premýšľanie nad „ekologickým“ životným štýlom. Takto študentom zo Spojenej školy sv. rodiny v bratislavskej  Petržalke vysvetľovali divadelníci fakty, počúvala aj Mária Babinská.

Envirodivadlo - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Občianskeho združenia Medzipriestor počas tejto jari chodí do škôl vďaka podpore Environmentálneho fondu. Ak majú školy záujem, tak sa môžu prihlásiť, viac informácií získajú na webovej stránke tohto združenia.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame