40 rokov SPŠD v Trnave

40 rokov SPŠD v Trnave

Vo svojom zameraní patrí medzi najlepšie školy na Slovensku. Je to aj tým, že po vstupe automobilky do Trnavy začala intenzívna spolupráca teórie a praxe. Hovoríme o Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave.

Vo štvrtok si jej pedagógovia a žiaci pripomenuli 40. ročné jubileum. Za ten čas sa radikálne zmenili študijné odbory, vznikla dopravná akadémia a študenti dostali priestor pozrieť sa aj do zahraničia. Od vzniku Strednej priemyselnej školy dopravnej pri nej stál neskorší riaditeľ Anton Talač. Martin Jurčo sa ho pýtal aj na to, aké problémy riešili v prvom desaťročí existencie školy.

40 rokov SPŠD v Trnave 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave má štyridsať rokov. V roku 1983 vznikla odčlenením niektorých študijných odborov z neďalekej Strednej priemyselnej školy strojníckej. Odvtedy jej bránami prešlo viac ako 6 600 absolventov. Mnohí z nich zostali doprave verní a pracujú na ministerstve dopravy, v železničných spoločnostiach či v miestnej automobilke. Absolventom dopravnej priemyslovky je napríklad generálny riaditeľ automobilky Martin Dzama, prorektor Žilinskej univerzity Pavol Rafajdus, ale aj jej terajší riaditeľ Peter Papík.

40 rokov SPŠD v Trnave 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Škola sa ako jedna z mála môže pochváliť, že nemusí robiť nábor, ale študentov si vyberá. Po svojom vzniku pred štyrmi desaťročiami sa musela popasovať hlavne s priestorovými problémami, dnes má trnavská dopravná priemyslovka vybudovaný celý komplex budov.

Autor: Martin Jurčo

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame