Nové formy chovu hydiny – lepšie podmienky?

Nové formy chovu hydiny – lepšie podmienky?
V posledných dvoch desaťročiach sa veľa hovorí o pohode zvierat a lepších podmienkach pri chove. V chove hydiny sa v minulosti zväčšovali napríklad priestory v klietkach alebo znižovali počty nosníc na meter štvorcový. Podľa toho aj chovatelia prerábali chovy.

Po rokoch však prišla ďalšia zmena, a niektoré štáty EÚ začali preferovať voliérový chov. Nosnice sú teda v hale voľne pustené. Paradoxne, zhoršuje to hygienu i manipuláciu s krmivom a s vajíčkami. Potvrdil to Martinovi Jurčovi Ladislav Birčák z jednej z najväčších fariem na Slovensku v Dvoroch nad Žitavou.

Nové formy chovu hydiny


Južné štáty EÚ preferujú klietkový chov, tie severné skôr voliérový. Podľa svojich materských krajín sa správajú aj obchodné reťazce. Musia sa tomu prispôsobiť aj slovenskí chovatelia. Ich produkcia je totiž závislá na odbyte práve v obchodných reťazcoch, ktoré diktujú podmienky.

Autor: Martin Jurčo