Turá Lúka má 440. výročie svojho vzniku

Turá Lúka má 440. výročie svojho vzniku

Turá Lúka – kedysi samostatná obec, dnes súčasť Myjavy vznikla pred 440-timi rokmi. Jej život bol od začiatku úzko spojený s cirkevným zborom, v ktorom pôsobili viaceré významné osobnosti slovenských dejín. Aj keď obec pred rokmi administratívne pričlenili k mestu Myjava, nestratila svojský charakter a obyvatelia záujem o udržiavanie miestnych tradícií. V Turej Lúke nahrávala Vlasta Cigánková:

Turá Lúka má 440. výročie svojho vzniku

Ešte pripomeňme, že bývalá obec Turá Lúka je v súčasnosti jednou z mestských častí Myjavy.

Autor: Vlasta Cigánková Foto: PZ Turá Lúka