Boris a Brambor
Boris a Brambor

Mesto Bratislava si vytýčilo cieľ zasadiť 10 tisíc stromov

Mesto Bratislava si vytýčilo cieľ zasadiť 10 tisíc stromov

Stromy robia naše mestá nielen krajšími, ale aj život v nich znesiteľnejšími. Zmierňujú horúčavy, zlepšujú ovzdušie, znižujú hluk a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. A pre hlavné mesto Slovenska je dnes aktuálne heslo: Zazelenajme spolu Bratislavu.
O iniciatíve 10 000 stromov, do ktorej sa môžete pridať aj vy, sa Tatiana Šušková zhovára s primátorom Matúšom Vallom:

Mesto Bratislava si vytýčilo cieľ zasadiť 10 tisíc stromov

Na spomínanej webovej stránke nájdete nielen možnosti ako sa do projektu ako fyzické osoby, či firmy môžete zapojiť, kalendár podujatí spoločného sadenia stromov, ale aj  mapu realizovanej a plánovanej výsadby stromov. Hlavná výsadbová sezóna sa začala na začiatku októbra a  potrvá až do prvých výrazných mrazov.

Autor: Tatiana Šušková