Boris a Brambor
Boris a Brambor

Výstavný projekt Cyklus Recyklus o potrebe recyklácie textilu

Výstavný projekt Cyklus Recyklus o potrebe recyklácie textilu

V ostatných rokoch je otázka ochrany a udržateľnosti životného prostredia veľmi dôležitá. Výstavný projekt Cyklus Recyklus v Galérii X poukazuje na potrebu recyklácie textilu. Sedem autoriek, z tímu pedagógov a študentov - doktorandov z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave dáva podnet k zamysleniu sa nad touto témou. Na vernisáži bola Mária Babinská. Najskôr oslovila Blanku Cepkovú

Výstavný projekt Cyklus Recyklus o potrebr recyklácie textilu

Výstava je plná nápadov a pozitívnych riešení ako znovu prinavrátiť vyhodený vyradený alebo inak nepotrebný textil späť do súčasnosti. Diela pedagógov a študentov VŠVU si môžete pozrieť v Galérii X na Zámočníckej ulici v Bratislave do 29.októbra.

Autor: Mária Babinská