Správy RTVS
Správy RTVS

Košeca sa pýši víťazstvom Európskeho ocenenia v oblasti digitalizácie s projektom odpadového hospodárstva

Košeca sa pýši víťazstvom Európskeho ocenenia v oblasti digitalizácie s projektom odpadového hospodárstva

V takmer trojtisícovej Košeci v okrese Ilava realizujú odpadové hospodárstvo už trinásty rok. Ocenili ich hneď na začiatku, v roku 2009, kedy získali Zlatého mravca v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo. Lídrom v tejto oblasti sú v rámci Slovenska doposiaľ. Každý rok sa totiž usilujú niečo vylepšiť. V máji 2019 zaviedli prostredníctvom querkódov elektronickú evidenciu. Práve s týmto projektom vlani zvíťazili v kategórii Digitalizácia a získali európsku cenu Inovácia v politikách 2020, ktorú udeľuje rovnomenný inštitút so sídlom vo Viedni. Viac sa Iveta Pospíšilová dozvedela od starostu obce Radomíra Brtáňa.

Košeca sa pýši víťazstvom Európskeho ocenenia v oblasti digitalizácie s projektom odpadového hospodárstva 1

Obec ďalej zabezpečuje ďalšie úkony, to znamená odvoz odpadu na recykláciu alebo ho na zbernom dvore dotrieďuje na ďalšie podkomodity, ktoré sa potom ešte zhodnocujú materiálovo alebo energeticky. Obci pomohlo aj prijatie špecialistu na odpadové hospodárstvo Mareka Kubinca pred piatimi rokmi, ktorý nastavil nové postupy a ich postupné zdokonaľovanie.

Triedenie odpadu v Košeci neďaleko Ilavy sa oplatí. Už pred  rokmi tu zvýhodnili tých, ktorí separujú. Stačilo vytriediť dve vrecia akéhokoľvek odpadu a ročný poplatok sa znížil na polovicu – z 26 na 13 eur na osobu. Neskôr ešte pridali zľavu za kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Napriek tomu tých, ktorí dôsledne trieda, je v obci iba pätina. Prečo ešte mnohí s triedením váhajú sa Iveta Pospíšilová spýtala Márie Pajgerovej, ktorá patrí k príkladnej menšine.

Košeca sa pýši víťazstvom Európskeho ocenenia v oblasti digitalizácie s projektom odpadového hospodárstva 2

Podľa starostu Košece Radomíra Brtáňa v horizonte najbližších dvoch rokov chce obec dopracovať aj zvýhodnenie tých obyvateľov, ktorí vytvárajú minimálne množstvo odpadu, pretože praktizujú takmer bezodpadové hospodárstvo.

Autor: Iveta Pospíšilová, Foto: myslovakia.sk