Spoločne za prírodu

Spoločne za prírodu

A teraz sa vyberieme na chránené vtáčie územie Ostrovné lúky, ktoré sa nachádza na rozhraní Nitrianskeho a Trnavského kraja, v okresoch Komárno a Dunajská Streda. 

Už niekoľko rokov tu v rámci projektu LIFE pôsobí Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ktoré poznáme pod skratkou BROZ, aby prinavrátilo krajine pôvodný ráz.
Jeho aktivity oceňuje nielen príroda, ale aj miestni a rôzne združenia regiónu.

Preto bola účasť poľovníkov na vysádzaní, či skôr dosádzaní deravých miest vo vetrolame v Zemianskej Olči úplne prirodzená.

Obom skupinám - teda aj ochranárom aj poľovníkom ide totiž v princípe o to isté, aby mala zver dobré podmienky pre život a aby sa do krajiny vrátila pestrosť a rozmanitosť.

Nielen o tomto podujatí povedala viac Tatiane Šuškovej Žofia Filagová, projektová manažérka projektu Life.   

Spoločne za prírodu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Na spoločnom sadení stromov v Zemianskej Olči našli ochranári aj poľovníci spoločnú tému - znepokojenie nad stratou biodiverzity v poľnohospodárskej krajine. Poľovníci porozprávali ako sa v nej kedysi premávali kŕdle dropov a jarabíc, ktoré by ste dnes už kvôli nešetrenému hospodáreniu na poliach darmo hľadali.

Ak sa už pre nápravu daného stavu spájajú ochranári s poľovníkmi, ide naozaj do tuhého.
Pomôcť životu v poľnohospodárskej krajine môžete aj vy podpisom petície za Živú krajinu, ktorú doteraz podpísalo viac ako 17 000 ľudí.

Autor: Tatiana Šušková, Foto: myslovakia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame