Počúvať zvuk ranných vtáčích spevov alebo dozvedieť sa viac o zelenom betóne

Počúvať zvuk ranných vtáčích spevov alebo dozvedieť sa viac o zelenom betóne

Dnes o 17-tej bude online vedecká kaviareň na tému Zelený betón. V roku 2020 sa globálne vyprodukovalo viac ako 20 miliárd ton betónu. Denná spotreba tohto materiálu na každého obyvateľa našej planéty tak predstavovala tri litre, čím sa stal betón po vode druhou najviac spotrebovanou komoditou na svete. Čo je to zelený a inteligentný betón a ako by jeho výroba mohla prispieť k zlepšeniu životného prostredia? O tom povie viac profesor  Martin Palou z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

Počúvať zvuk ranných vtáčích spevov alebo dozvedieť sa viac o zelenom betóne

Ak chcete spoznať čarovné prostredie sadu Schaubmarovho mlyna v Pezinku trochu netradične, máte možnosť túto nedeľu 2. mája. Práve vtedy sa budete môcť započúvať do atmosféry mlynského sadu vďaka zvukovému prenosu experimentálneho hudobného vydavateľstva v spolupráci s audiovizuálnym umelcom Dávidom Petrášom, ktorý sa uskutoční v rámci celosvetovej udalosti na Deň ranného spevu vtáctva. Vtedy si každoročne všetci nadšenci – laici spoločne s ornitológmi a záujemcami o rôzne druhy mimoľudskej komunikácie nastavia budík na východ slnka, aby sa mohli oddávať spoločnému počúvaniu. Zvuk ranných vtáčích spevov a špecifickej atmosféry mlynského sadu sa bude zdieľať prostredníctvom online streamu od pol piatej do šiestej ráno na Facebooku Schaubmarovho mlyna. Tento online prenos je súčasťou celosvetovej udalosti SoundCamp, akéhosi planetárneho koncertu zastrešeného kolektívnou platformou, ktorá spája streamerov z celého sveta.

Autor: Dávid Petráš, Foto: myslovakia.sk