Športová televízia
Športová televízia

Vyhodené potraviny predstavujú až 50% odpadu v domácnosti

Vyhodené potraviny predstavujú až 50% odpadu v domácnosti

Pre záchranu krajiny, zdravého životného prostredia, aj hospodárenie v domácnosti, môžeme urobiť veľmi veľa. Napríklad už pri našom stravovaní. Plánovať dôsledne nákup, množstvo potravín, aj prípravu jedla. Pretože, ak vyhadzujeme jedlo, vyhadzujeme aj zdroje, ktoré sú na jeho prípravu potrebné a plytváme obrovským množstvom vody, pôdy, energie. Až 50% ľudí uvádza, že vyhadzuje zeleninu a ovocie, zvyšky vareného jedla, mlieko a mliečne výrobky a pravidelne aj chlieb a pečivo. Znepokojivé údaje systematicky sleduje Výskumný ústav potravinársky. Hana Michalčíková sa na tému plytvania potravinami rozprávala s riaditeľom  doktorom Martinom Polovkom.

Vyhodené potraviny predstavujú až 50% odpadu v domácnosti I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Všetci, ktorí máme skúsenosti so stravovaním v školských jedálňach - či už vlastné, alebo rodičovské - vieme, ako to tam chodí. Niekedy zjedia deti viac, inokedy menej a často aj nič. Školy podľa štatistík vyhadzujú 20 až 35 % z pripravených jedál. Je to číslo, ktoré znepokojuje už roky aj odborných pracovníkov z Výskumného ústavu potravinárskeho, ktorí hľadajú príčiny a snažia sa ponúkať východiská. Zarážajúci je fakt, že niektoré deti nie sú z domu navyknuté jesť teplé jedlo, iným chýba pokojná rodinná atmosféra. Ale príčin je oveľa viac. Aj o nich sa Hana Michalčíková rozprávala s riaditeľom Výskumného ústavu potravinárskeho Dr. Martinom Polovkom.

Vyhodené potraviny predstavujú až 50% odpadu v domácnosti II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Zamedziť plytvaniu jedlom v školských jedálňach nie je vôbec jednoduché. Aj podľa odborníkov podstatnú úlohu môžu zohrať rodičia - viesť deti k tomu, aby neznáme jedlo aspoň ochutnali, neodmietali ovocie a zeleninu a, nekonzumovali na desiatu veľké dávky sladkostí. No a nakoniec, aby sa v prípade, že budú v škole chýbať, odhlásili zo stravovania. Za vyhodené, neskonzumované jedlo platia totiž nielen rodičia, ale je to nemalá záťaž aj pre školskú jedáleň, ktorá musí zaplatiť za odvoz zvyškov a odstránenie odpadu.

Autor: Hana Michalčíková, Foto: myslovakia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame