Tour de France 2022
Tour de France 2022

Veda - Čeľaď chrobákov bystruškovitých

Veda - Čeľaď chrobákov bystruškovitých

Je ich veľa a sú pomerne rýchle. Po celom svete existuje množstvo druhov a typické krídla by ste u nich hľadali ťažko. Tak aj takéto fakty patria do základnej charakteristiky čeľade chrobákov bystruškovitých. Na Slovensku ich máme asi 550 druhov a je to mimoriadne ekologicky diferencovaná skupina, schopná obsadiť všetky typy ekosystémov - od úplne suchých piesčitých, cez mokrade a prírodné lesy. V čom sú prednosti týchto chrobákov sa Hana Michalčíková pýtala Ing. Zbyška Šusteka z Ústavu zoológie SAV.

Čeľaď chrobákov bystruškovitých - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes spoznávame v minútach s vedou čeľaď chrobákov, ktorým hovoríme: bystruškovité. Už vieme, že ich veľa, sú rýchle a väčšina z nich nelieta. Zo spomínaných 550 druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku je najbežnejšia Bystruška fialová. Jej meno súvisí s modro-fialovým odtieňom, nie je schopná lietať, má dlhé nohy a tenké tykadlá. Cez deň sa ukrýva pod kameňmi a v noci vylieza chytať hmyz. Jej areál siaha od nížin až do vrchov a je užitočná, lebo vychytá veľa škodlivého hmyzu. Tak, niečo už zo života Bystrušiek vieme a Hana Michalčíková sa pýtala aj ďalej Ing. Zbyška Šusteka z Ústavu zoológie SAV.

Čeľaď chrobákov bystruškovitých - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes popoludní sme sa s Ing. Zbyškom Šustekom z Ústavu zoológie SAV venovali chrobákom, ktoré poznáme pod názvom Bystrušky. Máme ich na Slovensku veľa, okrem spomínanej Bystrušky fialovej, máme aj medenú, južnú, potočnú, zlatú aj lesklú a kopu ďalších. A ešte jedna zaujímavosť na záver: Vo východnej Ázii žije Bystruška lupeňovitá, má 7 až 10 cm a jej telo pripomína – husle. Preto býva označovaná ako „putujúce husle.“

Autor: Hana Michalčíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame