Veda: Letná škola mladých vedcov

Veda: Letná škola mladých vedcov

Slovenská akadémia vied opäť otvorila dvere mladým talentovaným deťom a nádejným bádateľom. Minulý týždeň bola Letná škola mladých vedcov. Do podujatia sa zapojilo dvanásť ústavov SAV. Deti sa spolu s vedcami venovali chémii z domácej kuchyne, pracovali so sociálnym robotom, poznávali a vábili hmyz, zažili výpravu do vnútra bunky, zistili, ktoré odpadky z koša sa zídu v polymérnej kuchyni atď. No a čo skúmali v Ústave experimentálnej endokrinológie, ktorý patrí pod Biomedicínske centrum SAV, to zistila Mária Babinská.

Veda: Letná škola mladých vedcov - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Letná škola mladých vedcov je projektom Slovenskej akadémie vied a občianskeho združenia All4Science. Zámerom je poukázať na dôležitosť vedy, pochopenie jej zákonitostí v bežnom živote a priblížiť vedu ako významný zdroj pokroku. Je určená deťom na druhom stupni základných škôl so vzťahom k prírodným vedám a so základnými vedomosťami z danej oblasti. 12 ústavov sa zapojilo do letnej školy. Mária Babinská oslovila Petronelu Rezbárikovú z Centra experimentálnej medicíny, z Ústavu experimentálnej toxikológie a farmakológie. Čo mali deti zvládnuť za týždeň?

Veda: Letná škola mladých vedcov - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Celkovo 42 detí z celého Slovenska získalo nové poznatky, zážitky, zručnosti z experimentov. Uplynulý piatok, na záver letnej školy mladí vedci prezentovali svoje projekty na posterovej šou.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame