Mokrade v okolí obce Koš

Mokrade v okolí obce Koš

Košské mokrade s výmerou viac ako 122.000 štvorcových metrov predstavujú rozsiahly vodný útvar na rozhraní intravilánu a extravilánu obce Koš pri Prievidzi. Vznikli ako dôsledok podpovrchovej ťažby hnedého uhlia. Toto územie je významnou migračnou a hniezdnou lokalitou mnohých ohrozených a chránených druhov vtákov naviazaných na vodnú hladinu. V lokalite sú aj vzácne druhy obojživelníkov, plazov a cicavcov. Mária Babinská sa zhovárala s Romanom Slobodníkom z Ochrany dravcov na Slovensku.

Mokrade v okolí obce Koš - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stále hovoríme o Košských mokradiach. Niektorí obyvatelia hornej Nitry ich považujú za obyčajné jazerá. No, skrývajú v sebe omnoho viac. Poskytujú domov pre stovky druhov rastlín aj desiatky druhov vtákov. Takáto rozmanitosť vtáctva nie je ani v niektorých slovenských prírodných rezerváciách. Aký význam má táto lokalita pre rybárov? Mária Babinská oslovila Jána Kuchárika z mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi.

Mokrade v okolí obce Koš - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nielen pre rybárov sú Košské mokrade rajom, ale aj pre poľovníkov je to zaujímavé prostredie. Je to skutočne unikátna lokalita na Slovensku.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame