Stredisko enviromentálnej výchovy Dropie chce priblížiť svoju činnosť deťom

Stredisko enviromentálnej výchovy Dropie chce priblížiť svoju činnosť deťom

Skúsenosti z enviromentálnej výchovy dnes už hovoria, že najlepšie je vyskúšať si dotyk s prírodou na vlastnej koži. Aj preto v poslednej dobe v našom regióne pribúdajú ekocentrá a enviromentálne strediská, ktoré priamo na mieste dokážu svojim návštevníkom sprostredkovať prírodné a kultúrne hodnoty daného prostredia. Ich pracovníci však neraz „vyrážajú“ aj medzi verejnosť, aby jej priblížili svoju činnosť, prípadne získali nových dobrovoľníkov a záujemcov o spoluprácu.
Tatiana Šušková sa na školskom podujatí v jednej z bratislavských stredných škôl, zameranom práve na získavanie nových dobrovoľníkov, stretla s pracovníčkami Strediska environmentálnej výchovy Dropie pri zaujímavej práci.

Stredisko enviromentálnej výchovy Dropie chce priblížiť svoju činnosť deťom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom tejto agentúry, to znamená, že  poskytuje aj ekopobyty. Nájdete ho na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. Pekný tip na zaujímavý výlet, čo poviete?

Autor: Tatiana Šušková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame