MHD stanica v Prievidzi

MHD stanica v Prievidzi

Mesto Prievidza začalo v tomto roku s veľkou investičnou akciou zameranou na rekonštrukciu stanice hromadnej dopravy, stanovíšť pre prímestskú dopravu a budovania nových parkovacích miest na 9. koľaji. Táto investícia prináša i dopravné obmedzenia. Pani Marta z Prievidze sa pýta, ako dlho potrvajú stavebné práce a obmedzenia v tejto lokalite. Na otázku pani Marty reagoval náš kolega Lukáš Števík. Hovorí vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Andrea Nikmonová.

MHD stanica v Prievidzi

Takže ste to počuli Prievidžania, obrniť sa trpezlivosťou treba zrejme do konca roka.

 

Autor: Lukáš Števík; foto: TASR