Kultúrne podujatia v Slovenskom rozhlase

Kultúra

Kultúrne podujatia v Slovenskom rozhlase

22. 11. 2017 15:30

DECEMBER

5.12. o 18:00
Komorné štúdio SRo
Silvestrovské Spojky

7.12. o 17:00
Bibiana - udeľovanie cien Trojruža
Komorné štúdio SRo

8.12. o 19:00
Koncert SOSR
3. koncert sezóny „Adventný“
Program:
Ľudovít Rajter: Pastorálna suita
Emma Gabriela Bernáthová: Tri vianočné piesne pre zbor a orchester (premiéra)
Yuri Chugúyev: Štyri sviatočné piesne (premiéra)
Piotr Iľjič Čajkovskij: Suita z baletu Luskáčik, op. 71a
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Adrian Kokoš - dirigent
Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Veľké koncertné štúdio SRo
Vstupenky na ticketportal.sk (2€ a 5€)

13.12. o 19:00
Rezidenčný súbor Rádia Devín
„About"
Program:
Cassandra Miller (*1976): About Bach pre sláčikové kvarteto (2015) - (slovenská premiéra)
Lukáš Borzík (*1979):pre sláčikové kvarteto (2017) - (premiéra)
Peter Dan Ferenčík (*1986): About Haydn pre sláčikové kvarteto (2017) - (premiéra)
Posledný koncert Mucha Quartet ako rezidenčného súboru Rádia Devín prinesie iba súčasnú tvorbu v priateľskom dialógu troch autorov - kanadskej skladateľky Cassandry Miller a slovenských súčasných autorov Lukáša Borzík a Petra Dana Ferenčíka. Všetci skladatelia, či chcú alebo nechcú, sa priamo či nepriamo odkazujú na staršie hudobné tradície. Je dobré pamätať si minulosť, aby sme vedeli nasmerovať svoju budúcnosť. Skladba About Bach Cassandry Miller je odkazom na starú hudbu, no prináša v sebe prvky post-minimalizmu, inteligentne a tvorivo spracovaný hudobný materiál. Obaja ďalší autori koncertu sa inšpirovali myšlienkou tejto kompozície a vytvorili skladby, ktoré zaznejú v premiére. Lukáš Borzík je považovaný v slovenskej hudbe za jedného z najaktívnejšie tvoriacich skladateľov svojej generácie. Publikum prekvapil viacerými svojimi orchestrálnymi dielami - Clarissima, Slovo - koncert pre husle a orchester, Waiting for Górecki a ďalšími. Peter Dan Ferenčík je autorom projektu rezidenčného súboru Rádia Devín a zároveň jubilujúcim autorom, ktorý v súčasnosti experimentuje vo svojej tvorbe so zvukovo-priestorovým systémom a jeho vplyvmi na doterajšie hudobné formy, štýly a kompozičné techniky. Obidvaja sú odchovancami Bokesovskej kompozičnej školy a ich mentorom bol aj súčasný slovenský skladateľ Jevgenij Iršai.
Malé koncertné štúdio SRo
Vstup voľný do naplnenia kapacity sály

14.12. o 19:00
V Betleheme na salaši - Vianočný koncert OĽuN
Účinkujú:
Detský folklórny súbor Trávniček
Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ
Ženská spevácka skupina Trnki
Ženská spevácka skupina Kytica
Mužská spevácka skupina Rodokmeň
Ťažká muzika
Sólisti:
Marian Plavec, Vincent Krkoška, Petra Zaujecová, Simona Hulejová, Slávka Horváthová, Anna Poráčová a Pavol Kužma.
Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu vedú: Miroslav Dudík, Peter Uličný a Peter Parničan
Moderuje: Nora Turancová
Veľké koncertné štúdio SRo
Vstupenky na ticketportal.sk (2€ a 5€)

14.12. o 20:00
Od veci_FM (vstup voľný)
Komorné štúdio SRo
Vstup voľný do naplnenia sály

19.12. o 20:00
Pohoda FM Live (vstup voľný)
Komorné štúdio SRo
Vstup voľný do naplnenia sály


JANUÁR 2018

1. 1. o 13:00
Novoročný koncert - Bratislava Hot Serenanders
Vstupenky na ticketportal.sk (do 30. novembra – vrátane 21€ od 1. decembra 24€)
Veľké koncertné štúdio SRo

 

Živé vysielanie
??:??