Význam čítania vo vývine detí je už aj predmetom vedeckého bádania

Význam čítania vo vývine detí je už aj predmetom vedeckého bádania

To, že deťom treba od malička rozprávať príbehy a čítať, vedeli naši rodičia i prarodičia už dávno. Tieto múdre zvyky a tradície sa intuitívne odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Význam čítania vo vývine detí je podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied veľmi veľký. Mária Babinská sa pozhovárala s profesorkou Oľgou Zápotočnou z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Význam čítania vo vývine detí je už aj predmetom vedeckého bádania 1

Prečo by mala byť kniha verným spoločníkom v každej rodine? Tým, že budeme deťom čítať, tým ich vychovávame, obohacujeme a kultivujeme ich emócie, utvárame dlhodobý vzťah a záujem o čítanie. Práve takéto skúsenosti majú vplyv na to, že sú deti úspešné v škole a v ďalšom vzdelávaní. Vďaka knižkám získavame vzdelanie a kultúrny rozhľad, prospieva to aj  našej duševnej pohode.  Z takýchto poznatkov vychádzajú aj viaceré projekty Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Jedným z nich bola aj účasť na vývoji nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ktorý sa od roku 2016 používa v praxi materských škôl. Mária Babinská pokračuje v rozhovore  s profesorkou Oľgou Zápotočnou z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie.

Význam čítania vo vývine detí je už aj predmetom vedeckého bádania 2

Mária Babinská sa o dôležitosti čítania kníh zhovárala s profesorkou Oľgou Zápotočnou. A ešte jeden citát:

Charles William Eliot: „Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

Autor: Mária Babinská, Foto: myslovakia.sk