Spomienka na rozhlasového režiséra Ota Varečku

Spomienka na rozhlasového režiséra Ota Varečku

Dnes si pripomenieme rozhlasového režiséra Ota Varečku, ktorý sa narodil 24. júla 1921. Jeho meno sa spája s množstvom rozhlasových hier, rozprávok aj umelecko-publicistických relácií. Niektoré si teraz vypočujeme v krátkom zostrihu Michala Hercega.

Spomienka na rozhlasového režiséra Ota Varečku

Rozhlasový režisér Oto Varečka nás opustil vo veku 52 rokov, počas svojho aktívneho pracovného obdobia. Bolo to v roku 1973.

Autor: Michal Herceg Ilust. foto: jantoniog