Spomienka na Jána Albrechta

Výročia, história

Spomienka na Jána Albrechta

08. 01. 2019 09:25

Dnes venujeme našu rubriku slovenskému estétovi, hudobníkovi, pedagógovi, a organizátorovi kultúrneho života v Bratislave Jána Albrechta. Narodil sa v tomto meste 7. januára 1919. Pochádzal zo známej bratislavskej hudobníckej rodiny. Jeho otec bol dirigentom Cirkevného hudobného spolku v Dóme svätého Martina. Do domu Albrechtovcov  pravidelne prichádzali rôzni významní hudobníci, výtvarníci a spisovatelia. Zo známych osobností spomenieme Bartóka, Lehára, Dohnányiho a Kupkoviča. To všetko vplývalo na mladého Jána Albrechta. Viac nám povie Martin Jurčo.  

Spomienka na Jána Albrechta
Stiahnuť audio súbor

Hovorili sme o Jánovi Albrechtovi. Narodil sa pred sto rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste 20. novembra 1996. Bohatú pozostalosť Rodiny Albrechtovcov a Jána Albrechta - okolo 650 položiek prevzali Mestské múzeum v Bratislave a Galéria mesta Bratislavy.

Autor: Martin Jurčo; Foto: wikipédia

Živé vysielanie
??:??