Spomienka na akademického maliara Jozefa Bubáka

Spomienka na akademického maliara Jozefa Bubáka

Dnes spomíname na akademického maliara Jozefa Bubáka. Narodil sa v Komárne 23. apríla roku 1950. Práve on je autorom výtvarného návrhu našich slovenských bankoviek, ktoré začali platiť po vzniku samostatnej Slovenskej republiky od 8. februára roku 1993. Jozefa Bubáka nám priblíži Michal Herceg. 

Spomienka na akademického maliara Jozefa Bubáka

Akademický maliar Jozef Bubák spolupracoval aj so Slovenským národným divadlom či s Janáčkovým divadlom v Brne. Tu sa uplatnil ako režisér, libretista, scénograf a kostýmový výtvarník. Zomrel 12. februára roku 2013.

Autor: Michal Herceg; Ilustr. foto: TASR