95. výročie narodenia lekárky – onkologičky a vedyne Evy Sirackej

95. výročie narodenia lekárky – onkologičky a vedyne Evy Sirackej

Rodáčku z Uherského Hradišťa – vedeckú pracovníčku a významnú slovenskú onkologičku Evu Sirackú - Svetová medicínska asociácia pred 15-timi rokmi,  zaradila medzi 65 popredných lekárov sveta. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa venovala onkológii v špecializácii rádioterapia. Istý čas pracovala aj na Rádioterapeutickej klinike v Berlíne a na Rádiologickom oddelení v Štokholme. V roku 1983 za svoju prácu venovanú rádiobiologickému výskumu - dostala Národnú cenu. Bola členkou viacerých národných a medzinárodných výborov v onkológii a v rádiológii. V odborných časopisoch publikovala viac ako 100 pôvodných prác. Zajtra sa táto naša výnimočná osobnosť dožíva 95. rokov.  A pokračuje Janka Bleyová, ktorá  takmer od vzniku Ligy proti rakovine, s doktorkou Evou Sirackou  prežívala jej obavy, radosť i nádeje, či sa ujme Deň narcisov-  symbol pomoci onkologickým pacientom...

95. výročie narodenia lekárky – onkologičky a vedyne Evy Sirackej

Britská kráľovná Alžbeta II. už toto jubileum oslávila a naša významná osobnosť v medicíne a vo vede - doktorka Eva Siracká bude mať svoje polookrúhle jubileum - 95.narodeniny zajtra. Ku gratulantom sa pridávame aj my v Rádiu Regina. Oslávenkyni posielame Glena Milera. Doktorka Eva Siracká – ako raz povedala Janke Bleyovej – má vraj práve na túto hudbu nezabudnuteľné spomienky...

Autor: Janka Bley, Foto: myslovakia.sk