Archívy a ich miesto v našej spoločnosti

Archívy a ich miesto v našej spoločnosti

Miesto, kde ožíva história aj tak by sme mohli nazvať archívy, ktoré oddávna patrili a dodnes patria k pilierom každej spoločnosti. Zachovávajú nielen kolektívnu pamäť a identitu, ale umožňujú aj pochopenie histórie a rôznych aktivít jednotlivcov a inštitúcií. Na Slovensku funguje organizované archívnictvo už 70 rokov. Jedným z najvýznamnejších inštitúcií je Štátny archív v Trnave s dvomi pracoviskami v Skalici a v Galante. Vlasta Cigánková sa rozprávala s jeho riaditeľkou Júliou Ragačovou.

Archívy a ich miesto v našej spoločnosti I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli 70 rokov organizovaného archívnictva na Slovensku. Okrem zhromažďovania historických dokumentov a predmetov podporujú archívy aj výskum a vzdelávanie, a to tým, že poskytujú prístup k unikátnym materiálom, ktoré sú nevyhnutné pre akademické alebo osobné štúdium. Viac povie Vlasta Cigánková.

Archívy a ich miesto v našej spoločnosti II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento rok budú jej témou kalendáre a prístroje na meranie času.

Autorka: Vlasta Cigánková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame