Zlepšenie kvality ovzdušia

Zlepšenie kvality ovzdušia

Vieme, čo dýchame? Znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou témou, ktorou sa zaoberajú nielen odborníci, ale aj deti na školách. Galantské gymnázium bolo vybrané ako jedno spomedzi 6-tich škôl v Trnavskom kraji, v ktorom budú nainštalované merače ovzdušia. Cieľom projektu s názvom LIFE IP je zistiť, ako je znečistené ovzdušie v okolí školy a šíriť osvetu medzi mladými ľuďmi. Viac zisťovala Dajana Hanesová.

Zlepšenie kvality ovzdušia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Dajana Hnesová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame