V Šali zrevitalizovali lesopark

V Šali zrevitalizovali lesopark

Šaľa slávnostne odovzdala dielo Lesoparku, ktoré má slúžiť nielen občanom, ale aj hosťom, ktorí sa rozhodnú mesto navštíviť. Revitalizácia lesoparku sa uskutočnila v rámci projektu ,,Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien,“ na ktorý získala samospráva vyše milión eur z nórskych fondov. Viac pripravila Dajana Hanesová, ktorá ako prvú oslovila referentku životného prostredia na Mestskom úrade v Šali Gabrielu Braníkovú.

212406101013;HANE;Park Sala Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Samospráva začne so vzdelávaním v oblasti životného prostredia najprv u detí materských a základných škôl. Neskôr plánuje vzdelávať aj verejnosť, prostredníctvom rôznych workshopov.

Autorka: Dajana Hanesová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame