Z Bratislavy do Salzburgu...

Z Bratislavy do Salzburgu...

Kto z nás by nepoznal povesť O troch Svätoplukových prútoch?

Napokon jej pravdivosť overili stáročia. V jednote je sila alebo povedané inakšie: vždy je lepšie hľadať to, čo ľudí, národy, či krajiny spája, ako to, čo ich rozdeľuje. A práve táto myšlienka v nabitej sále Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave očarila aj Janku Bleyovú. Štvrťstoročie po páde železnej opony a 20 rokov po vstupe Rakúska do Európskej únie sa po stopách dôležitých dejinných zvratov strednej Európy vydal kozmopolita zo Salzburgu Robert Hofrichter a jeho slovenský synovec Peter Janoviček. S oboma sa stretla Janka Bleyová...

Z Bratislavy do Salzburgu... - 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Napriek tomu, že stredoeurópske národy žijú vedľa seba celé stáročia, až tak dobre sa navzájom nepoznajú: napríklad Slováci a Rakúšania.

Analytický pohľad na rany a jazvy vzniknuté počas dlhej spoločnej histórie ľudí žijúcich v priestore strednej Európy, prekonávanie predsudkov na osi medzi Východom a Západom - aj o tom je knižný projekt Roberta Hofrichtera a Petra Janovička. Samozrejme, rozdiely medzi krajinami sú a Janka Bleyová sa o nich najskôr zhovárala s človekom, ktorý prichádza na Slovensko už len na pracovné stretnutia, alebo rodinné návštevy - s Robertom Hofrichterom.

Identita človeka Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O čo krajšie a bezpečnejšie by sa ľuďom žilo bez nenávisti, podceňovania, či vyvyšovania sa jedného národa nad druhým. Ale to už by musela byť povesť nie o troch, ale desiatkach Svätoplukových prútov. A možno ju raz niekto napíše.

Autorka: Janka Bleyová foto: PublicDomainPictures

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame