Správy RTVS
Správy RTVS

Reumatici sa stretli s lekármi

Reumatici sa stretli s lekármi

V Trenčíne, Bardejove, Košiciach, Púchove a Senici sa nielen reumatologickí pacienti mohli na prednáškach odborníkov dozvedieť viac o reumatických ochoreniach. Iveta Pospíšilová sa spýtala predsedníčky Ligy proti reumatizmu Janky Dobšovičovej - Černákovej, v čom spočíva zmysel týchto podujatí s niekoľkoročnou tradíciou.

1. časť

Podľa doktora Krpčiara na raste civilizačných ochorení sa podpisuje najmä neúmerné pracovné zaťaženie, ktoré si človek často spôsobuje sám v honbe za materiálnym bohatstvom. Reumatici však majú nádej práve v biologickej liečbe.

Počet zápalových reumatických ochorení stúpa v každej vekovej kategórii. Pacientom však prišla nádej v podobe biologickej liečby. Viac Ivete Pospíšilovej povedala doktorka Dagmar Mičeková z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.

2. časť

V Senici vznikne onedlho miestna organizácia Ligy proti reumatizmu a prednášky budú pripravovať i na ďalšie témy.

Autorka: Iveta Pospíšilová; Foto: Liga proti reumatizmu