Oživovanie žľazy

Zdravie

Oživovanie žľazy

02. 09. 2019 11:15

Je akýmsi dirigentom diania v ľudskom organizme.  Má vplyv nielen  na telesné, ale aj duševné zdravie človeka. Hovorím o štítnej žľaze. Pritom údajne každý piaty človek,  trpí nejakou poruchou  fungovania tejto továrne na hormóny. O ochoreniach štítnej žľazy, o  možnostiach ich  diagnostiky a liečby diskutovali endokrinológovia aj na nedávnom medzinárodnom kongrese. V rozhovore s endokrinologičkou MUDr. Dagmar Prokešovou sa viac dozvedela Janka Bleyová. 

Oživovanie žľazy
Stiahnuť audio súbor

Pri poruchách štítnej žľazy, či už pri jej zníženej, alebo zvýšenej činnosti, musia pacienti podstúpiť medikamentóznu liečbu. Zdá sa však -  ako  napokon vyplynulo z diskusie endokrinológov - že „matka príroda“ dokáže človeku účinne  pomáhať aj v 21. storočí.

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??