Dezinformácie o liekoch

Dezinformácie o liekoch

Na sociálnych sieťach a rôznych internetových stránkach sa šíria aj neoverené informácie, ktoré môžu zabíjať. Upozornili nás na ne kardiológovia. Sú to totiž informácie o potenciálnom vplyve liekov používaných na liečbu krvného tlaku a iných kardiovaskulárnych ochorení v súvislosti s ochorením COVID-19. S hlavným odborníkom MZ SR pre kardiológiu, profesorom Robertom Hatalom sa téme venuje Janka Bleyová. Najskôr však oslovila prezidenta združenia Únie pre zdravšie srdce Petra Kollárika, ktorý zastupuje tisíce pacientov trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Dezinformácie o liekoch

Z počutého teda jednoznačne vyplýva, že pri hľadaní pravdivých informácií o vzťahu liekov na kardiovaskulárne ochorenia a šíriacou sa korona infekciou, namiesto surfovania na internete, treba sa pýtať svojho lekára.

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay