Ticho lieči

Ticho lieči

Poznáme pojem svetelný smog, ale počuli ste už o akustickom smogu?  Hluk je na Slovensku najčastejším nežiadúcim faktorom pracovného prostredia. Existuje  Európska smernica, z ktorej vychádza aj naša legislatíva pre kontrolu hluku. Z údajov ale vyplýva, že takmer každý druhý zamestnanec v rizikových profesiách - pracuje v nadmernom hluku. Verte – neverte riziku rôznych ochorení z hluku, sú vystavení aj naši učitelia. Téme sa venuje Janka Bleyová, ktorá najskôr oslovila Petra Petraška zo spoločnosti, ktorá sa venuje nielen výskumom pôsobenia hluku  v zdravotníctve a v školstve, ale ponúka aj riešenia na jeho zmiernenie.

Ticho lieči

Niekedy na to, aby pracovné prostredie bolo kvalitnejšie - stačí málo. Napríklad  iba to, aby kompetentní  pri rekonštrukciách škôl, domovov pre seniorov, alebo starých nemocníc – mysleli aj na to, že hluk môže byť závažným nepriateľom nášho zdravia. Napokon – aj záchranári v tých svojich piatich pravidlách  pod písmenom T (ticho, teplo, transport, tekutiny, tíšenie bolesti)  – majú odporúčanie – ticho, pretože aj ticho lieči...

Autor: Janka Bley, Foto: myslovakia.sk