Veľký skok slovenskej medicíny

Veľký skok slovenskej medicíny

Pred päťdesiatimi rokmi sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia obličky. Vo vtedajšej nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Dérera na Kramároch sa k tomuto operačnému a život zachraňujúcemu výkonu podujal transplantačný tím Urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením profesora akademika Vladimíra Zvaru. Na vtedajšie pomery išlo skutočne o unikátnu operáciu, ktorá za zapísala do histórie transplantácií na Slovensku, a tiež transplantačného programu v Bratislave. Pokračuje moja kolegyňa Janka Bleyová.

Veľký skok slovenskej medicíny Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Na problematiku transplantácií a darcovstva orgánov, kampaňou „Sedem životov“ upozorňuje aj Slovenská transplantologická spoločnosť. Pri príležitosti tohtoročného 50. výročia prvej transplantácie obličky však odborníci upriamujú pozornosť verejnosti na transplantácie orgánov nielen od mŕtvych aj živých darcov. A o tom, aké sú možnosti darcovstva orgánov na Slovensku - sa budeme s odborníkmi zhovárať aj v niektorom z našich rozhlasových klubov zdravia.

Autor: Janka Bley

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame