Sebapoškodzovanie - správanie, pri ktorom človek sám sebe ubližuje

Sebapoškodzovanie - správanie, pri ktorom človek sám sebe ubližuje

Sebapoškodzovanie tie dôvody prečo to človek robí, môžu byť akékoľvek, či už ide o rodinné problémy, šikanovanie, rozchod s partnerom alebo nízke sebavedomie a depresie. Tí, ktorí si úmyselne spôsobujú bolesť, môžu mať ťažkosti s porozumením alebo vyjadrovaním emócií, prípadne nevedia, ako sa vyrovnať s traumou. Občianske združenie IPčko od roku 2012 stojí pri tých najzraniteľnejších, ktorí potrebujú podporu, prijatie a pomoc. Ponúkajú nonstop chat poradňu. Poradenstvo poskytujú anonymne, online a bezplatne. Pokiaľ ide o štatistiku v roku 2023, tak pokusy o ukončenie života tvoria v porovnaní s rokom 2022, 20 percentný nárast a pri sebapoškodzovaní ide takmer o 32 percentný nárast v porovnaní s rokom 2022. Mária Babinská oslovila Zuzanu Juránekovú – odbornú poradkyňu IPčka.

Sebapoškodzovanie 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stále hovoríme o sebapoškodzovaní. Ubližovanie samému sebe je pre človeka, ktorý prežíva náročné momenty v živote spôsob, ktorým sa snaží vyrovnávať s ťažkými a znepokojujúcimi myšlienkami a situáciami. Môže mať rôzne formy a môže byť spôsobované rôznymi nástrojmi, s cieľom cítiť fyzickú bolesť či “dať zo seba von” alebo teda vyventilovať bolesť psychickú. Mária Babinská sa spýtala odbornej poradkyne IPčka Zuzany Juránekovej, či sa na nich v tomto prípade viac obracajú ženy alebo muži?

Sebapoškodzovanie 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Sú rôzne techniky, ktoré odporúčajú odborníci - napríklad píšte si denník, do ktorého si zapíšete myšlienky, pocity a spôsoby, ktoré vám pomohli zvládnuť náročné situácie. Ak cítite hnev a potrebujete ho dať zo seba von, „vyboxujte“ ho do vankúša. Pustite si obľúbenú hudbu alebo pozrite si dobrý film. Jedna z techník ako zvládnuť chuť si ublížiť sú kyslé cukríky. Najdôležitejšie je vyhľadať pomoc.

Autorka: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame