Dejiny.sk

Dejiny.sk

Zoznam relácií a archív

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojím spôsobom aj ničia, a to nielen vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak zmiznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a istú rolu tu zohráva i často prirodzené zabúdanie.
Rozhlasový cyklus Dejiny.sk prináša poslucháčom zasvätené a zaujímavé diskusie o dejinách nielen slovenskej spoločnosti, prípadne tohto územia od jeho osídlenia po najnovšie politické udalosti...

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa: piatok 22:00 - 23:00

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame